مطالب
آرشیو نویسنده

نوشته‌های اورمان فقیهی محدّث

اورمان فقیهی محدّث

برنامه نویس فول استک مدیر بخش فنی مجله آنلاین آرتیک دانشجوی کارشناسی رشته مولتی مدیا در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و گیگ تکنولوژی