مطالب
Category: انیمه

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

انیمه Parasyte – The Maxim ؛ انگل ها آرزو‌ی انسان بودن دارند؟
انیمه Parasyte – The Maxim ؛ انگل ها آرزو‌ی انسان بودن دارند؟

فرود غیر منتظره‌ای بر روی کره‌ زمین داشتند و به سرعت با تسخیر مغز انسان ها در بشریت نفوذ کردند ولی ه...

رومینا مبیّن
تاریخ ۱ سال پیش