مطالب
Category: تفکر خلّاق

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

خالق ایده‌های بدیع باش!
خالق ایده‌های بدیع باش!

ما انسانها خودمون رو با یه سری عادتها محدود کردیم، برای اینکه از این عادتها گذر کنیم باید از قالبی ک...

خلاقیت ؛ کلیدی برای ذهن قفل شده
خلاقیت ؛ کلیدی برای ذهن قفل شده

وقتی حرف از خلاقیت میزنیم اولین چیزی که به ذهن آدم میاد، اینکه هر قدرفرد دانش، مهارت و تمرین بیشتری ...