مطالب
Tag: بازی معمایی برای کامپیوتر

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

بازی Gris ؛ دنیایی آشفته ولی آرام !
بازی Gris ؛ دنیایی آشفته ولی آرام !

هرذهنی چرخ دنده‌ای داره و هر‍ چرخ دنده‌ای هم، نیاز به روانکاری؛ گریس، روان کننده ذهن درگیر شماست که ...

امید صفرنیا
تاریخ ۵ ماه پیش