مطالب
Tag: بررسی ترکیب بندی آثار هنری

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

فرم در تاریخ هنر به چه معناست ؟
فرم در تاریخ هنر به چه معناست ؟

برای مطالعه تاریخ هنر اول باید با مفاهیم اون آشنا بشیم تا بهتر بتونیم عناصرش رو بشناسیم. یکی از این ...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۵ ماه پیش