مطالب
Tag: عکاس های زن در تاریخ

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

عکاسی از بَدو تولد !
عکاسی از بَدو تولد !

عکس ، یعنی ثبت خاطرات و لحظات ناب و عکاس ، فردی است که با ذوق و هنرش اقدام به ثبت تصاویر خارق العاده...