مطالب
Tag: فرم در آثار هنری اروپا

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

فرم در تاریخ هنر به چه معناست ؟
فرم در تاریخ هنر به چه معناست ؟

برای مطالعه تاریخ هنر اول باید با مفاهیم اون آشنا بشیم تا بهتر بتونیم عناصرش رو بشناسیم. یکی از این ...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۱ سال پیش