مطالب
Tag: نوسنگی پیش از سفال

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

هنر نوسنگی ، یک قدمی تمدن
هنر نوسنگی ، یک قدمی تمدن

نوسنگی در همه جای جهان هم‌زمان به وجود نیامد، نوسنگی در خاورمیانه و هلال حاصلخیز زودتر از اروپا شکل ...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۱۰ ماه پیش