مطالب
Tag: کروملک

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

مگالیتس‌ ها، سنگ‌هایی از جنس تاریخ
مگالیتس‌ ها، سنگ‌هایی از جنس تاریخ

نخستین نمونه‌های مگالیتس‌ در نزدیک اولین دهکده‌های اروپا به‌وجود آمدند، یعنی در جنوب اسپانیا و پرتغا...

ثـنـا مرزبان
تاریخ ۹ ماه پیش