مطالب
Tag: کلمبیا پیکجرز

دنبال مطلب خاصی هستید؟ پس کنید.

معرفی فیلم Leon: The Professional ؛ ماتیلدای دیوانه
معرفی فیلم Leon: The Professional ؛ ماتیلدای دیوانه

"لئون" روایتگر قاتلی حرفه ای و یکی از جالبترین قهرمان های دنیای سینمایی است که با عینکِ دودی ظاهری س...

رومینا مبیّن
تاریخ ۸ ماه پیش